Thi công nhà từ đường Vũ Phúc

Những hình ảnh ghi lại cảnh thi công công trình nhà từ đường Vũ Phúc