test

Hôm nay 

Sunday, 23 June 2024 | 12:55

Lịch sử dòng họ Vũ Phúc

Theo gia phả để lại:
Cụ Thủy Tổ họ Vũ Phúc tên tự là : Vũ Phúc Sinh
Sinh vào khoảng đời Vua Hiển Tông nhà Lê niên hiệu cảnh Thống (1403 – 1497) Nguyên quán tại Mộ Trạch, Huyện Đường An, Phủ Thượng, Trấn Hải Dương.
Anh em của Cụ gồm có 4 người:
1. Một cụ Làng Trung Gián.
2. Một cụ ở Ấp Thông Huyện Đường Hào
3. Một cụ lên Thôn Cẩm Bắc Ninh
4. Còn Cụ Vũ Phúc Sinh thì dẫn dắt vợ con đến thôn Cổ Đôi Huyện Tân Lục Minh (Tân Minh) Huyện Tân Lục Minh tức là Huyện Tân Minh, đến đời Vua Lê Kính Tông năm Canh Tý (1600) đổi tên là Huyện Tiên Minh, đến đời Vua Duy Tân (1907) thành lập Tỉnh Kiến An đổi tên Huyện Tiên Minh thành Huyện Tiên Lãng. Cụ đã cùng vợ con định cư tại đây xây dựng nhà cửa lập trang trại gọi là trại Đồng Hùm khai hoang phục hóa, cày cấy, chăn nuôi. Sau một thời gian đời sống gia đình dần dần ổn định.

Mộ trạch họ Vũ Phúc

Cụ Thủy Tổ Vũ Phúc Sinh kết hôn cùng cụ bà tên là Đinh Thị Nhiên, sinh được 5 con trai và hai con gái.
5 con trai của Cụ là :

– Con cả là : Vũ Phúc Lễ
– Con thứ 2 là : Vũ Chính Trung
– Con thứ 3 là : Vũ Minh Đạo
– Con thứ 4 di cư vào Tỉnh Thanh (Thanh Hóa)
– Con thứ 5 di cư vào Tỉnh Thanh (Thanh Hóa)

Khoảng hơn 10 năm sau, vào đời vua Lê Thế Tông nhà Lê và Vua Mạc Công nhà Mạc (1562 – 1592) thiên tai thường xẩy ra chiến tranh kéo dài niên miên, nạn đói đe dọa. Vì thế nhiều gia đình phải dời bỏ nhà cửa dắt vợ dìu con đi nơi khác để kiếm kế sinh nhai.
Các con Cụ Thủy Tổ cũng phải đi lưu tán mỗi người con một nơi, để làm ăn sinh sống.
Đến đời Vua Lê Thế Tông (1592) nhà Lê đánh thắng nhà Mạc bắt sống được vua nhà Mạc là Mạc Mậu Hợp.
Con cháu nhà mạc phải rút lên Cao Bằng. Hai chấn Hải Dương và Kinh Bắc chiến tranh mới tạm ổn.
Sau thời gian khôi phục, Triều đình nhà Lê sai một số quan chức về các làng mạc quận huyện hiển dụ nhân dân và lệnh cho những người dân lưu tán được trở về đất cũ khôi phục lại nhà cửa, ruộng vườn tăng gia sản xuất. Người nào trở về đất cũ làm ăn thì được miễn lao dịch 3 năm và giảm cho được một phần tô thuế.
Nhờ đó người con trưởng của Cụ Thủy Tổ là cụ Vũ Phúc Lễ cùng với vợ con trở về đất cũ (nay là Thôn Phú Cơ, Xã Quyết Tiến) Khôi phục lại nhà cửa ruộng vườn, sản xuất chăn nuôi. Từ đó trở đi đời sống trong gia đình dần dần được ổn định và trở lên sung túc.
Người con thứ 2 của Cụ Thủy Tổ là Vũ Chính Trung cư trú tại Thôn Đại Phu, Xã An Đổ huyện Bình Lục Phủ Lại Nhân (Lý Nhân ) trấn Sơn Nam, nay thuôc tỉnh Hà Nam.
Người con thứ 3 của Cụ Thủy Tổ là Cụ Vũ Minh Đạo làm tự ở chùa Tiêu Động (nay thuộc Huyện Bình Lục Hà Nam).
Còn 2 Cụ thứ 4 và thứ 5 thì thiên cư vào Thanh Hóa.

Tính đến nay là đời thứ 16

Ngày giỗ Tổ: 30 tháng 09 âm lịch hàng năm.