Lễ Khánh thành từ đường Vũ Phúc

Hình ảnh của ngày lễ khánh thành công trình xây dựng Nhà từ đường họ Vũ Phúc


Đại tá GSTS Nhà Giáo Ưu tú Vũ Đức Lập – Đọc giới thiệu về lịch sử dòng họ Vũ Phúc


Ông Vũ Văn Bé – Phó ban xây dựng Đọc báo cáo xây dựng Nhà Từ Đường


Ông Vũ Trọng Đoàn – Chi Tiêu Động, Hà Nam, phát biểu cảm tưởng


Ông Vũ Văn Toàn – Phó CT hội Họ Vũ Võ Tp. Hải Phòng – Phát biểu


Ông Vũ Diễm Hòe – Đọc quyết định khen thưởng học sinh giỏi & đỗ Đại học


Cắt băng khánh thành từ đường Vũ Phúc


Trưởng họ Ông Vũ Hồng Ty – Đọc văn khấn


Các ca sĩ góp vui trong lễ khánh thành từ đường Vũ Phúc


Các ca sĩ góp vui trong lễ khánh thành từ đường Vũ Phúc