Lễ khởi công Từ đường Vũ Phúc

Những hình ảnh của ngày Lễ Khởi công xây dựng công trình “Nhà từ đường họ Vũ Phúc”