“Tri ân Vũ Phúc tổ tiên”- bản hát văn

Sáng tác : Vũ Duy Quyên