Lễ giỗ Tổ 2021

Video về Lễ giỗ Tổ dòng họ Vũ Phúc năm 2021, được cử hành trang trọng tại từ đường họ Vũ Phúc…