Họ Vũ tại Thanh Hóa

Theo gia phả để lại Cụ Thủy Tổ Vũ Phúc Sinh kết hôn cùng cụ bà người họ Đinh, sinh được năm con trai và hai con gái:

1. Vũ Phúc Lễ.

2. Vũ Chính Trung.

3. Vũ Minh Đạo.

4. Di cư vào tỉnh Thanh (Thanh Hóa).

5. Di cư vào tỉnh Thanh (Thanh Hóa).

Hai Cụ di cư vào Thanh Hóa từ đó đến nay con cháu  trong họ tại Hải Phòng và Hà Nam đang cố gắng tìm kiếm vẫn chưa có thông tin, tha thiết  đề nghị con cháu trong và ngoài dòng họ căn cứ theo gia phả nếu có tin tức vui lòng thông báo về địa chỉ dòng họ tại địa chỉ:

Thôn Phúc Cơ, Xã Quyết Tiến, Tiên Lãng Hải Phòng

ĐT : 0313.682331 – DĐ : 0914576804

Gặp ông Vũ Hồng Ty – trưởng họ

Xin chân thành cảm ơn!

XIN ĐỌC THÊM DƯỚI DÂY:

Liệu đây có phải là dòng họ Vũ Phúc bị thất lạc ở Thanh Hóa không? Theo Ông Vũ Ngọc Trân Liên đoàn trưởng, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Đường 2 Tháng Tư, Vĩnh Hải, Nha Trang, Số điện thoại: 0583 831987 và 0589 890026, ĐTDĐ: 0903506612 , cung cấp tư liệu về gia phả dưới đây

SƠ ĐỒ LIÊN HỆ DÒNG DÕI VŨ TỘC TẠI LÀNG VĨNH LẠI, PHỦ BÌNH GIANG, HẢI DƯƠNG

Cụ Thủy tổ tên là Vũ Phúc Sơn sinh năm…(?) tại sinh quán làng Hải hán, huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hoá. Năm 1690 tức là năm Canh Ngọ, đời vua (chúa Nguyễn Phúc Trân Hoàng Quốc Công (Ngũ Trịnh).Cụ thiên cư ra Bắc (làng Vĩnh Lại) để sinh cơ lập nghiệp. Cụ có hai cụ bà: Chánh thất họ Hoàng, hiệu Từ Thiên Nhụ Nhân, thứ thất, họ Lê, hiệu là Từ Các Nhụ Nhân.Mộ và nơi an táng của hai cụ bà đều không được ghi chép lại và số con cũng không ( được) nói đến. Duy chỉ có ông con bà cả mà cụ mang theo để phụng dưỡng (cụ) được nhắc đến là ông Vũ Thế Tài tức Đôn Mẫn vậy.Cụ Vũ Phúc Sơn mất ngày 19 tháng 9 năm …(?)thọ…. tuổi.Mộ của Cụ táng tại bãi tha ma lớn goi là “ Mả Sãi”.Đến năm 1952(Nhâm Thìn) được di chuyển về táng tại Xứ Đường Thánh, nằm trong khu ruộng của Vũ Duy Tháo (Vũ Duy Tê). Ông Đôn Mẫn là con cả.

VŨ PHÚC SƠN

Hiệu VŨ PHÚC SƠN CÔNG(1)

THỦY TỔ

VŨ THẾ TÀI (ĐÔN MẪN) (2)

THẾ TỔ

Cụ Đôn Mẫn Công húy Thế Tài là con trưởng của Cụ Phúc Sơn.

Cụ Thế Tài mất ngày 01 tháng 4 năm…(?) thọ…(?)Mộ Cụ táng ở xứ Đường Đống. Cụ đỗ Tú tài chữ Hán năm…Cụ có hai bà (vợ). Bà cả họ Vũ,mất ngày… thọ…, mộ táng tại gò Nấm Dì.Bà Hai họ Nguyễn hiệu là Từ Hòa sinh ra ông Chung Chính, húy Duy ĐăngBà hai mất ngày 25 tháng 8 thọ…quê quán không rõ ở đâu. Mộ Cụ Hai họ Nguyễn táng tại xứ Nấm Dì. Ô. Chung Chính phụng tự

 

(3) VŨ DUY LIỆU (hay Vũ Đức Liệu) là con trai cả của Cụ Đôn Mẫn(con của Bà cả). Cụ V.D. Liệu thờ cúng Cụ Thế Tài(Đôn Mẫn)

Dưới cụ V.D. Liệu có 3 chi con cháu của Cụ

(3) CHUNG CHÍNH (Duy Đăng)

Cụ sinh năm…; đỗ sinh đồ đời nhà Lê,kiêm Tổng trưởng, húy là Duy Đăng, hiệu Chung Chính, con trai thứ hai của Cụ Đôn Mẫn và Bà Hai họ Nguyễn. Bà Hai họ Nguyễn mất ngày 25/8 AL, mộ táng ở xứ Tượng Thờ.

 

Sơ đồ 3 chi con cháu của Cụ Vũ Đức Liệu

4) Không có tư liệu

 

 

5) Không có tư liệu

 

 

6) Vũ Trọng Niệm

Không có tư liệu

Tất Tế( Hiếu học) đỗ hai khóa Tú tài

7) Vũ Duy Đậu ( thọ hơn 80 tuổi)

Vũ Duy Câu

Vũ Duy Đôn

8)Vũ Thái Thung (Phỉnh)

Vũ Duy Giác

Vũ Duy Đượm

(Kỳ Đượm)

Vũ Duy Chăn (Hai Chăn)

9)Vũ Duy Sủng

Vũ Duy Úng(không có con)

Vũ Duy Nạo

Vũ Duy Xạ (Biểu Xạ)

 

Vũ Duy Phác

(có 6 con trai)

Vũ Duy Định (tự Đính)

10)Vũ Duy Tê

Vũ Duy Yết

Vũ Duy Đễ

Vũ Duy Năng

Vũ Duy Tính

Vũ Thị Vĩnh

Vũ Thị Lại

Vũ Duy Hương (Xin)

Vũ Duy Thấp

Vũ Duy Cương

Vũ Duy Hiệu

Vũ Duy Kiểm

Vũ Duy Lựu

Vũ Duy Chương

Vũ Duy Quất

Vũ Duy Đính

Vũ Duy Gia

Vũ Duy Nghi

 

Cụ Chung Chính có 4 con:

Hai người con bà cả (họ Vũ) của Cụ Chung Chính

Đời 4

Vũ Duy Cao, con cả, đỗ Sinh đồ, làm Tổng trưởng

Vũ Danh Vọng, con thứ, đỗ Sinh đồ làm Xã trưởng

Đời 5

Không có tư liệu

Không có tư liệu

Đời 6

Không có tư liệu

Vũ Duy Bảo

Đời 7

Vũ Duy Hương

Vũ Duy Lịch

Đời 8

Vũ Duy Xa

Vũ Duy Phiêu (Kỳ Phiêu)

Vũ Duy Tự (mất sớm, không vợ con

Vũ Duy Thức

(Giáo Thức)

hai vợ ,4 trai, 2 gái

Đời 9

Vũ Duy Liêm, Vũ Duy Hối, Vũ Duy Lộ (cả ba đều mất sớm không có con), Vũ Duy Tẫn

Vũ Duy Nữu

Vũ Duy Khảo (Khán Khảo)

Vũ Duy Bí (Vệ Bí-tên của con)

Vũ Duy Bách (Xã Sáu)

Vũ Duy Bảy (không có vợ con)

 

 

Vũ Duy Tiến (giáo viên, hoạt động CM ở Thái lan mất năm 1972)

Vũ Duy Lân(giáo viên mất năm 1972 tại Saigon)

Vũ Duy Kỹ (Thẩm Phán ở Bắc Giang)

Vũ Duy Tiếp (sinh sống ở Saigon)

 

Đời 10

Vũ Duy Quang và…..

Vũ Duy Nẫm (mất năm 194..)

Vũ Duy Đà (đã mất), Vũ Duy Đào

Vũ Duy Bí (?)

 

Vũ Duy Minh (chết 197…)

Vũ Duy Quang

Vũ Duy Đại

Vũ Duy Bình

Vũ Duy Hùng (con vợ cả)

Vũ Duy Khánh

Vũ Duy Nghĩa

Đời 11

 

 

 

 

Đời 12

 

 

 

 

Đời 13

 

 

 

 

Đời 5-Cần Kiệm Công, húy Vũ Đức Thiệu, hiệu Cần Kiệm Phủ Quân tức Vũ Đức Quân.. Làm Lý trưởng rồi lam Hương trưởng. Cụ Hương sinh ngày 23/8 AL Tân sửu, mất 16 tháng Chạp thọ 78 tuổi..Chính thất là Bà Đặng Thị Lập sinh 4 trai 3 gái.Mất ngày 1/3AL táng tại xứ Chì Sen (Thị Tranh). Bà là con Cụ Đặng Đình Viêm ( ở Vĩnh Lại). Kế thất là bà Dương Thị Tưkhông có con, mất ngày 03 thángchạp. Ô. Vũ Duy Duật là thừa Tự

* Các con của Cụ Hương ( Cần Kiệm Công) : 5 người con trai

Đời 6

VŨ DUY DỰC ( tức Cụ Mền, sinh Quí Tỵ, húy Thân Hiển Công đỗ 3 khoa Tú Tài. Có 3 bà (vợ) Nguyễn Thị Soạn, Lê Thị Huy, Lê Thị Phúc. Sinh hạ: 3 trai, 3 gái

VŨ DUY TÍN (cụ Giáo), đỗ cử nhân / Bính Tuất cùng khóa với em là Vũ Đức Duật (Tú tài), hiệu Bảo Phong Công; có 2 bà (vợ)mất ngày 12 tháng Giêng; có 4 con 

VŨ HỮU VIẾT, tục là Vệ Binh , mất sớm, có một người con trai :

Đời 7

Vũ Duy Chấn, mất lúc chưa đến 20 tuổi, ngày 12 tháng Giêng

Vũ Duy Khản ( tức Hai Khản) hiệu Duy Lượng thọ 74 tuổi, giỗ 24/1 ÂL. Thân mẫu là Lê Thị Quy, hiệu Từ Quang,

Vũ Duy Nghị tức Ba Vịnh, con cụ bà Lê Thị Phưa?), giỏi chữ Hán, cao tổ tôm , tài bàn, giỏi bẫy chim cu. Mất ngày 21/10 ÂL

Vũ Duy Thuyên, có 2 bà (vợ) Giỗ ngày 19/2 ÂL

Vũ Duy Cật (cụ Hai Điều, có 2 bà(vợ), giỗ ngày 20/11 ÂL

Vũ Duy Hàm (cụ Phẩm) giỏi chữ Hán , biết thuốc bắc và địa lý

Vũ Duy Mưu (cụ Xu) có 2 vợ, giỏi chữ Hán

Vũ Duy Phan, Làm chánh tổng, nên được gọi là Cụ Chánh Phan.

Cụ Chánh Phan co 3 bà vợ sinh hạ 5 trai, 2 gái

 

Đời 8

Vũ Duy Nữ (chết)

Vũ Duy Ngẫu

VD. Đam

VD. Tín

VD. Thảng

VD. Khôi

VD. Tuyền

VD. Thíu (Ương)

VD. Sính

VD. Ưu

Vũ Tuấn Liên ( có 2 bà vợ)

Vũ Duy Thoại

Vũ Duy Linh ( 4-5 vợ)

Vũ Duy Ụt

Vũ Duy Quỳnh

Vũ Duy Giao (2 đời vợ 3 trai, 3 gái)

Vũ Duy Giảng

Vũ Duy Nga

Vũ Duy Tường

Vũ Duy Xu (mất sớm)

Vũ Duy Nhận

Vũ Duy Phổ

(con bà cả)

 

Vũ Duy Chử (con bà hai)

 

 

Vũ Duy Cư (con bà hai)

 

Vũ Duy Lê (( con bà hai)

 

 

Vũ Duy Hiệp ( con bà hai)

Mất sớm, vợ là Hà Thị Quạnh, không có con

Đời 9

Vũ Duy Đoan

VD. Xiển

Vũ Duy Liêm

Vũ Thị Xuân

Vũ Duy Trung

 

Vũ Duy …..

Vũ Duy Quyết

Vũ Tuấn Phan

Vũ Ngọc Trân

Vũ Hải Châu

 

Vũ Duy Hiến

Vũ Duy Hanh

VD Mừng

VD Vui

VD.Sướng

VD. Chính

VD.Huynh

 

 

 

 

 

Đời 10

 

 

 

 

VD Quỹ

VD Tuấn VD.Dương

VD Tân, Vũ Tuấn Bảo, Vũ Tuấn Cương, Vũ Tuấn Diên,

Vũ Tuấn Đồng

Vũ Hải Long

Vũ Đông Thành

Vũ Tùng Lâm

 

 

 

 

 

 

 

Đời 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 6

VŨ DUY DUẬT, hiệu là Vũ Toán Công đỗ Tú tài năm Bính Tuất, mất ngày 2/10 ÂL, mộ táng xứ Đàng Sở, ăn thừa tự cụ Ly Tí Tư. Có 3 người con trai

Đời 7

Vũ Duy Cận, sinh năm 1868, thọ 66 mất đêm 10/10 Giáp Tuất-1934- tự Tư Trai Cư sĩ; Đỗ Tú tài năm Canh Tý (1900) khi 32 tuổi;Có 3 trai, 2 gái.

Vũ Duy Thấu, mất sớm dưới 20 tuổi.

Vũ Duy Quýnh, làm lý trưởng, mất năm 32 tuổi ; giỗ ngày 29/12 ÂL. Có 2 con trai.

Đời 8

Vũ Duy Đạo( ông Chánh Đạo) sinh năm 1907, Mất tích sau năm 1946? Có 2 vợ , sinh hạ 3 trai, 2 gái đều là con bà cả, bà hai không có con

Vũ Duy Đệ, (Bắc Hải) sinh ngày 30/01/1910 , tức 20 Chạp Kỷ Dậu

Vũ Duy Lân, mất năm 12 tuổi.

 

Vũ Duy Ngạc(ông Phó Ngạc) mất 01/12 Bính Thìn( 1976), có 2 vợ, 5 con trai, 5 con gái

Vũ Duy Phùng, có hai đời vợ một con trai, một con gái. Liệt sĩ CM, mất năm 1947.

Đời 9

VD Đích

VD Tạo (mất năm 2004? Tại Mỹ )

VD Bô ( mất sớm)

VD Nhạ

VD Thiều

VD Điệt

VD Toại

VD Thảo

 

 

VD Át (mất)

VD Dũng (mất)

VD Tiếu

VD Trịnh

VD Bàng

VD Thịnh

Đời 10

VD Tuấn

VD Tú

VD Khả

VD Tôn

VD Thái

VD Quang

VD Thông

VD Trung

VD Thành

VD Tùng

VD Bách

VD Tuần

VD Toàn

VD Thanh

VD Đoàn …

 

 

 

 

 

Đời 11

 

 

 

 

 

 

Đời 12

 

 

 

 

 

 

Đời 13

 

 

 

 

 

 

 

Con thứ tư của cụ Chung Chính là:

Vũ Duy Diệu( Vũ Dức Quang hay Vũ Diệu Quang hay Xuân Diệu) có giả thuyết cho là Dưỡng tử

Vũ Duy Trị ( Đồ Trị )

VŨ DUY KHÁN

Vũ Duy Pháp, có 4 con trai , 2 con gái

Vũ Duy Bánh ( ông Trương Tẩy) có 3 con trai, 2 con gái

Vũ Duy Đĩa ( ông Vệ Đĩa ), có hai đời vợ, được một trai, một gái

VD Lãm, VD Phần, VD Chạm, VD Chắc tát cả đều mất sớm, không vợ con

Vũ Duy Tẩy

Vũ Duy Dục

Vũ Duy Cán

Vũ Duy Địch

 

VD

Thân

VD Lợi … …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Dưới đây là một số lời dặn dò của cụ Vũ Duy Đệ, người soạn sơ đồ này, viết vào ngày 20/11/1983

“Vì hiểu rõ nghĩa hai câu Thánh hiền” Ẩm hà truy nguyên” và “ nhân bản hồ tổ”, nên năm… hai chi , con của bà cả và 5 chi con của bà thứ của cụ Chung Chính đã không ngần ngại và suy nghĩ kỹ càng mới tạo lập nên ngôi nhà thờ” Vũ tộc từ đường” để tưởng niệm đến công đức lớn lao của đức Thủy tổ và đức Thế tổ, do sự góp công và của của cháu con.Ngôi Từ đường này gồm 5 gian, xây gạch, lợp ngói trông về hướng đông, đằng trước có ba cái ao, phải một ao, trái một ao.Địa điểm: khu Trung làng Vĩnh Lại. Hàng năm, khi giỗ, ngày tết có tế bái nguy nga, khói hương nghi ngút.Trước sau vẫn ông Vũ Duy Xa, trưởng tộc, làm chủ tế. Nhưng từ cuối năm 1945, Từ đường này đã trở thành bình địa và hoang vu, vì hồi đó “ giặc Pháp” đã nhiều lần đến đốt phá làng, kể cả đình, hai nhà thờ họ Phạm và họ Đặng và gầ mười nhà ngói, tư gia! Ngày nay, việc tu bổ lại chỉ còn trông chờ vào những khối óc “ tân tiến” của thanh thiếu niên! Xin những ai có đầu óc “nhân bản hồ tổ” hãy lưu tâm để khỏi hổ là người “vong bản”.

Dòng dõi Cụ Vũ Duy Cật

(Vũ Ngọc Trân soạn)

Đời 1

Vũ Duy Cật (cụ Hai Điều), có 2 bà (vợ), giỗ ngày 20/11 ÂL, học chữ Hán nhưng không đi thi, sống tiêu dao, nhàn hạ một đời như một tín đồ Đạo Lão (Lão Tử)

Đời 2

VT.Năm (thọ 79), Vũ Duy Quỳnh (thọ 63), VT…(bà cả Vòi), VT(bà Lãm?)

Vũ Duy Giao (2 đời vợ 3 trai, 3 gái), thọ 56 , giỗ 22 tháng 3 ÂL

VT Mão, VT Phương, VT. Dậu

Đời 3

Vũ Duy Quyết ( đã mất năm 2006, thọ 84), Vũ Thị Tương (đã mất, thọ: 80)

Vũ Tuấn Phan (đã mất năm1998 , thọ 73)

Vũ Duy Phách (chết sớm)

Vũ Ngọc Trân

Vũ Hải Châu

VT Nhài (đã mất năm 2004, thọ 82), VT Loan, VT Bình

Đời 4

VD Quỹ (mất năm 1962, 16 tuổi), VD. Tuấn, VD.Dương, VD. Tân

VT Chắt, VT Bảo, VT Đương

Vũ Tuấn Bảo, Vũ Tuấn Cương, Vũ Tuấn Diên, Vũ Tuấn Đồng

VT Dung, VT Oanh, VT Vân VT Mai, VT Chúc, VT Đán ( mất năm 1993, 21 tuổi), VT Thư, VT Cẩm

VT Hương, Vũ Hải Long, Vũ Đông Thành

VT Diệp, Vũ Tùng Lâm

.Con thứ ba của Cụ Chung Chính ( với Bà Hai) là VŨ ĐỨC CHỨC ( VŨ DUY CHỨC) nguyên cố Lãnh binh,vợ là Vũ Thị Quyền (con cụ Hương cống Vũ Tiên Công người Bảng Xã. Bà Quyền mất ngày 18/6 AL, mộ táng ở xứ Tượng Voi. Cụ Vũ Duy Chức mất ngày 22 /3AL mộ táng ở xứ Tượng Voi.