Hình Thành Và Phát Triển - Phần 1 [10/11/2008]
Họ Vũ Phúc Thôn Phú Cơ, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng - SƠ LƯỢC LỊCH SỬ CỦA HỌ
Hình Thành Và Phát Triển - Phần 2 [4/10/2008]
Tổ Chức Của Họ Và Tình Hình Hiện Nay

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như áng mây trôi nổi
Chỉ còn tình thương để lại đời

 Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Cha mẹ là biển trời
Nói sao hay vậy, đâu dám cãi lời cha mẹ.

Còn cha gót đỏ như son.
Đến khi cha chết, gót son hóa chì.
Cây xanh thời lá cũng xanh.
Cha mẹ hiền lành để phúc cho con.

 

Số khách:4
Lượt truy cập:555762

Bản quyền thuộc về Vũ Duy Quyên (Cháu đời thứ 15). Email: info@donghovuphuc.org
Liên Hệ : Dòng họ Vũ Phúc
Địa Chỉ : Thôn Phú Cơ, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng, ĐT: 0313. 682331