THÔNG BÁO [10/1/2014]
V/v xây dựng lại nhà Từ Đường
PHỐI CẢNH NHÀ THỜ MỚI [25/11/2013]
Phối cảch nhà thờ đã được chỉnh sửa theo đúng tiêu chuẩn và diện tích
PHỐI CẢNH CỔNG VÀO [25/11/2013]
DÒNG HỌ VŨ PHÚC TẠI THANH HÓA [20/4/2009]
Liệu đây có phải là dòng họ Vũ Phúc bị thất lạc ở Thanh Hóa không? Theo Ông Vũ Ngọc Trân Liên đoàn trưởng, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Đường 2 Tháng Tư, Vĩnh Hải, Nha Trang Phone:0583 831987, 0589 890026, cell phone: 0903506612 Cung cấp tư liệu về gia phả dưới đây
TỔNG KẾT 2 NĂM XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA [7/12/2008]
Thực hiện hương ước của làng
THƯ NGỎ [7/12/2008]
HỌP BÀN VỀ NGÀY GIỖ TỔ 30/09/2008 Âm lịch [7/12/2008]
Họp họ
CHƯƠNG TRÌNH TRONG NGÀY GIỖ TỔ [5/11/2008]
Trưởng họ thông báo tình hình hai năm hoạt động của họ
THÔNG TIN VỀ HỌ VŨ HUYỆN TIÊN LÃNG [5/11/2008]
Bàn thảo về hoạt động của dòng họ Vũ (Võ) Huyện Tiên Lãng
GÓP Ý VÀ PHÊ BÌNH [16/10/2008]
Mong nhận được sự góp ý và phê bình
[1] 2 Kế

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như áng mây trôi nổi
Chỉ còn tình thương để lại đời

 Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Cha mẹ là biển trời
Nói sao hay vậy, đâu dám cãi lời cha mẹ.

Còn cha gót đỏ như son.
Đến khi cha chết, gót son hóa chì.
Cây xanh thời lá cũng xanh.
Cha mẹ hiền lành để phúc cho con.

 

Số khách:1
Lượt truy cập:555763

Bản quyền thuộc về Vũ Duy Quyên (Cháu đời thứ 15). Email: info@donghovuphuc.org
Liên Hệ : Dòng họ Vũ Phúc
Địa Chỉ : Thôn Phú Cơ, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng, ĐT: 0313. 682331