Lượt Dịch Ngọc Phả Thần Thủy Tổ Vũ Tộc Mộ Trạch
Cháu đời thứ ba Viêm đế là Đế Minh đi tuần thú núi Nghĩa Lĩnh, lấy Bà Vụ Tiên mà sinh ra Kinh Dương Vương.

Chuẩn cho khu Thượng trang  Khả Mộ lên kinh thành rút mỹ tự về lập miếu phụng thờ, cắm khu đất ấy gọi là Mả Thần dựng mộ trí, sở tại ức niên hương hoả.

Lại nói từ đây về sau, vẫn thường linh ứng, lưỡng triều đều gia phong mĩ tự.

Triều Vua Nhân Tông nhà Trần, giặc Nguyên sang cướp nước ta. Kinh thành Thăng Long thất thủ. Đức Trần Quốc Tuấn phụng mệnh kỳ đảo bách thàn. Đức Thần tổ ta có hiển ứng âm phù. Khi đã bình được lũ Ô – Mã – Nhi , Phàn Tiếp, giặc Nguyên, Vua Trần bèn phong mĩ tự một vị: Thông minh tuệ trí hùng kiệt trác vĩ, thượng đẳng thần.

Lại đến đời Lê Thái Tổ dấy quân nghĩa ở núi Lam sơn. Bình lũ Mộc Thạch - Liễu Thanh giặc Minh, 10 năm dẹp yên được thiên hạ, lại bao phong mĩ tự một vị tế thế an dân, linh phù ngưng hữu, thượng đẳng thần.

Thinh vậy du - Tốt vậy thay

- Phụng khai ngày sinh, ngày hoá, và chữ huý nhất khiết không được mạo dụng.

Huý của vương: Chữ bên tả theo bộ thuỷ, bên hữu theo bộ quân chuẩn cho khu thượng trang Khả Mộ căn cứ vào ngày sinh Đức Thượng Đẳng Thần là ngày 8 tháng Giêng, chính lệ lễ dùng lợn đen và xôi rượu, xướng hát, đánh cờ, du tiên, các nghề trong 10 ngày.

- Ngày hoá Đức Thượng Thần là ngày 03 tháng 12 âm lịch chính lễ tuỳ nghi, xướng ca tịnh cấm.

Năm đầu niên Hồng Phúc Triều Lê, tháng mạnh xuân ngày tốt (1572) quan Hàn Lâm Viện Lễ, Đông các Đại học sĩ là Nguyễn Bính phụng soạn chính bản.

Năm thứ sáu triều vua Vĩnh Hựu tháng trọng thu ngày tốt (1740) quan lại bộ toà nội các lại tuân bản cũ phụng sao.

 

 


Các tin khác:

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như áng mây trôi nổi
Chỉ còn tình thương để lại đời

 Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Cha mẹ là biển trời
Nói sao hay vậy, đâu dám cãi lời cha mẹ.

Còn cha gót đỏ như son.
Đến khi cha chết, gót son hóa chì.
Cây xanh thời lá cũng xanh.
Cha mẹ hiền lành để phúc cho con.

 

Số khách:6
Lượt truy cập:555749

Bản quyền thuộc về Vũ Duy Quyên (Cháu đời thứ 15). Email: info@donghovuphuc.org
Liên Hệ : Dòng họ Vũ Phúc
Địa Chỉ : Thôn Phú Cơ, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng, ĐT: 0313. 682331