Võ Tắc Thiên có phải là người nổi tiếng của dòng họ Vũ Võ???
Họ Võ ở Việt Nam chính là họ Vũ, do kiêng húy mà phải đổi thành Võ. Xem trên trang wikipedia tiếng Việt, phần những người nổi tiếng của dòng họ Vũ Võ ở Việt Nam và Trung Quốc có ghi là Võ Tắc Thiên,Võ Tòng... Cái này theo cháu phải hiểu là: Võ Tắc Thiên,Võ Tòng là những người nổi tiếng của họ Võ bên Trung Quốc chứ không phải là những người của dòng họ Vũ Võ của Việt Nam.Wikiapedia trình bày như vậy dễ gây hiểu lầm rằng Võ Tắc Thiên và Võ Tòng là người của họ Vũ ở Việt Nam. Theo cháu biết thì Võ Tắc Thiên sống trước thời họ Vũ có mặt ở Việt Nam.

Các tin khác:

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như áng mây trôi nổi
Chỉ còn tình thương để lại đời

 Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Cha mẹ là biển trời
Nói sao hay vậy, đâu dám cãi lời cha mẹ.

Còn cha gót đỏ như son.
Đến khi cha chết, gót son hóa chì.
Cây xanh thời lá cũng xanh.
Cha mẹ hiền lành để phúc cho con.

 

Số khách:3
Lượt truy cập:555768

Bản quyền thuộc về Vũ Duy Quyên (Cháu đời thứ 15). Email: info@donghovuphuc.org
Liên Hệ : Dòng họ Vũ Phúc
Địa Chỉ : Thôn Phú Cơ, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng, ĐT: 0313. 682331